Språk/Language

Anmälan och avgifter

Här finner du information om hur du anmäler dig till Kulturskolan samt vad det kostar att gå på Kulturskolan.

Movie Make

Är ett dagläger för dig 12-17år som är intresserad av att göra film.
Lägret arrangeras av Kulturskolan, Finspångs kommun och är helt kostnadsfritt. Tillsammans med filmpedagoger går vi igenom grunderna i filmskapande, skriver egna manus, filmar och redigerar till en färdig film som sedan visas på stora bioduken i Kulturhuset.
Under lägret gör vi även olika utflykter och samtliga dagar bjuder vi på lunch.

Vi skapar film tillsammans måndag – fredag kl. 09-16 och bjuder på lunch kl. 12 samtliga dagar. Låter detta spännande så skriver du ut nedanstående blankett (Anmälningsblankett Movie Make) eller hämtar den i Kulturhusets reception.

Sedan fyller du och dina vårdnadshavare i blanketten som sedan skickas till:
Filmspong, Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång.
Alternativt lämnar du den ifyllda blanketten till personal i Kulturhusets reception eller tar ett foto av blanketten som sedan mailas till: film@finspang.se (viktigt att all text då syns på fotot)

OBS!
Begränsat antal platser så först till kvarn gäller!
Sista anmälningsdagen är torsdag 25 juni!

Vid frågor kontakta Jesper Karlsson på telefon 076-6976565
eller via mail till: film@finspang.se

Anmälan

När en elev söker plats hos Kulturskolan ställs man i en platskö. Du kan söka flera kurser hos Kulturskolan och ställs då i kö för respektive kurs. När en elev tackar ja till erbjuden plats stryks eleven ur kö till övriga instrumentval. Om du önskar stå kvar i kö till övriga instrumentval ska du kontakta Kulturskolans expedition.

Du anmäler dig till någon av Kulturskolans kurser via vår e-tjänst. Att anmäla sig via kräver att man kan logga in med e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation kan du ladda ner en anmälningsblankett och skicka in den till följande adress:

Kulturskolan,
Finspångs kommun,
Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

Terminsavgifter

Kulturskolans kurser har en terminsavgift som debiteras efter att undervisningen har påbörjats. Under läsåret görs en översyn av avgiften till Kulturskolan. Fastställda avgifter gäller dock tills vidare.

Terminsavgift Kulturskolan

Kursavgiften för Kulturskolan är 350 kronor per termin.

Instrumenthyra

Instrumenthyra är 310 kronor per termin.

Vad får man för avgiften till Kulturskolan?

Ämneskurs
Ämneskursen är den delen av vår verksamhet där man får fördjupning i ett ämne. Garantin för kursen är minst 26 lektioner per läsår + 1 uppspelningstillfälle per termin. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp. Lektionstillfällena delas upp jämnt över läsåret för bästa kontinuitet.

Om läraren blir sjuk så blir lektionen inställd första tillfället. Därefter vikariesätts läraren i möjligaste mån.

Drama/teater, Bild och form
Undervisningen i Drama/teater, Bild och form sker i åldersindelade grupper. Lektionstiden är 90 min per vecka och grupp och antal lektionstillfällen under läsåret är 25. Undervisningen innefattar även föreställningar och utställningar.

Ensemble/Kör
Vi har som mål att alla elever som uppnått tillräcklig kunskap ska medverka i orkester,ensemble eller körsång. Ensemble/kör bedrivs regelbundet under läsåret.

Ett antal konserter genomförs varje år. Där medverkar våra ensembler och eleverna får chansen att framträda inför publik.

Återbud till lektion
Om man är förhindrad att närvara på sin aktivitet på grund av sjukdom gäller följande: Om man anmäler sin frånvaro senast 14 dagar innan händelsen återläses lektionen. Vid akut sjukdom eller annan frånvaroorsak med kort varsel blir det ingen återläsning av lektionen.

Studiematerial
På Kulturskolan har man möjlighet att hyra instrument under de första åren. Övriga läromedel såsom spelböcker med mera får man bekosta själv.

Övrigt
Undervisningen pågår under skolans läsår. Första lektionen brukar vara sista veckan i augusti och sista lektionen sista veckan i maj. Genomsnittet på antalet genomförda lektioner bruka ligga på 29.

I vår verksamhet har vi också konserter, föreställningar, ”drop in” dagar, läger med mera.

Om man som elev tar del av allt som erbjuds, tillbringar man i genomsnitt 2 timmar per vecka på Kulturskolan.

Kontakt

Stiina Aro
Administratör
Kulturskolan

0122-855 26
kulturskolan@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång