Språk/Language

Så här använder vi SchoolSoft i vårt arbete

SchoolSoft är i ett nytt system i kommunen och fylls på med information vart efter i takt med att olika funktioner tas i bruk så det kan se lite olika ut på respektive enhet under en uppbyggnadsfas. Följande funktioner är aktuella på respektive skolform/stadie när systemet används fullt ut.

Förskolan

 • Kommunikation till vårdnadshavare
 • Registrering vid hämtning och lämning av barn
 • Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den framåtsyftande planeringen
 • Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare

Förskoleklass

 • Kommunikation till vårdnadshavare
 • Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den framåtsyftande planeringen
 • Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare

Årskurs 1-5

 • Kommunikation till elev
 • Kommunikation till vårdnadshavare
 • Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare.
 • Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den framåtsyftande planeringen.
 • Omdömen (endast i form av Mer än godtagbara kunskaper, Godtagbara kunskaper och Otillräckliga kunskaper) ges efter läsårets slut och presenteras av mentor för elever och vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet vid starten av nästa läsår.

Årskurs 6-9

 • Kommunikation till elev
 • Kommunikation till vårdnadshavare
 • Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare.
 • Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den framåtsyftande planeringen.
 • Underlag för utvecklingssamtal görs av elevernas ämneslärare i SchoolSoft vid läsårets slut.

Gymnasiet

 • Kommunikation till elev
 • Kommunikation till vårdnadshavare fram tills eleven fyller 18 år
 • Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare.
 • Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den framåtsyftande planeringen.
 •  

Särskolan

 • Kommunikation till elev
 • Kommunikation till vårdnadshavare
 • Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare.
 • Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den framåtsyftande planeringen.

Relaterad information

För mera information kring hur just din förskola/skola använder SchoolSoft kontakta personal på enheten

Kontakt

Sektor utbildning digitalisering SUD

0122-850 00
SUD@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Cathrine Jerrhage
Verksamhetschef årskurs 7-9, gymnasiet, vuxenutbildningen
Sektor utbildning

0122-850 93
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång