Språk/Language

Protokoll och kallelser

Här finns protokoll och minnesanteckningar från olika politiska verksamheter i Finspångs kommun. Även kallelser till kommun­fullmäktige och kommun­styrelsen publiceras här.

Eftersom personuppgifter inte får publiceras utan den enskildes godkännande enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är personuppgifter borttagna från de här protokollen. Exempel på personuppgifter är adresser. Protokoll i original finns tillgängliga hos kansliavdelningen, se kontaktuppgifter till höger. Även protokoll äldre än 2018 finns tillgängliga hos kansli- och utvecklingsavdelningen.

Bygg- och miljönämndens och sociala myndighetsnämndens protokoll är inte publicerade av hänsyn till sekretess.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Demokratiberedning

Lärandeberedning

Miljö- och samhällsberedning

Omsorgsberedning

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala pensionärsrådet

Relaterad information

Protokoll
Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. När det har justerats sätts ett meddelande upp på kommunens officiella anslagstavla här på webbplatsen.

Minnesanteckningar
Minnesanteckningarna är till skillnad från protokoll inte formella dokument med beslut. Anteckningarna justeras inte och de sätts inte heller upp något meddelande på kommunens anslagstavla.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång