Språk/Language

Finspångs kommun bildas 1971

1 januari 1971 infördes en enhetlig kommuntyp i Sverige. I samband med denna ombildades de tidigare landskommuner Hävla och Hällestad tillsammans med Finspångs köping till nuvarande Finspångs kommun.

Karta över Finspångs kommun. Kartbilden visar de kommuner 1952-1970 (Hävla, Hällestad och Finspångs köping) som efter kommunreformen bildade nuvarande Finspångs kommun 1971.

1863 inrättades landskommunerna Risinge, Hällestad, Regna och Skedevi, i princip samma områden som kyrans sockenindelning.

1942 ombildades Risinge landskommun till Finspångs köping och 1952 går landskommunerna Regna och Skedevi ihop och bildar Hävla landskommun.

Efter den stora kommunreformen 1971 slogs de två landskommunerna Hällestad och Hävla ihop med Finspångs köping och nuvarande Finspångs kommun bildades.

Kontakt

Urban Larsson
Arkivarie
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-852 61
kommunarkiv@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulla-Karin Karlsson
Arkivassistent
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-854 09
kommunarkiv@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Robert Davidsson
Kommunikatör
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37, 070-283 06 59
robert.davidsson@finspang.se