Språk/Language

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för samhällsplanering, bygg- och miljö, räddningstjänst, fastigheter, måltidsservice, lokalvårdsservice, transporter, klimat och miljö samt krisberedskap och civilt försvar.

Inom sektorn finns följande enheter:

  • Räddningstjänst
  • Transportenheten
  • Bygg- och miljöenheten
  • Måltidsservice
  • Lokalvårdsservice
  • Måltid- och lokalvårdsservice
  • Samhällsplaneringsenheten
  • Fastighetsenheten

Läs mer om några av verksamheterna

Kontakt

Helené From
Samhällsbyggnadschef
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 60
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång