Språk/Language

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen har uppdrag att:

  • utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer,
  • utveckla kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald och
  • bevaka och ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska organisationen.

Särskilt uppdrag

Kommunfullmäktige har gett Demokratiberedningen i uppdrag:

  • Att utarbeta former och forum för hur kommunens politiska organ kan jobba med ungdomsdemokrati och ungdomars inflytande.
  • Att se över hur Skoldemokratiplan samt Program för ungdomars inflytande och verksamhet 2014-2016 kan anpassas till uppdraget och eventuellt ersättas av ett sammanfogat nytt styrdokument.
  • Att beredningen i sitt arbete väger in konsekvenser av att barnkonventionen blir upphöjd till lag 1 januari 2020.

Ledamöter

Kommunfullmäktige väljer ledamöterna till beredningen. Demokratiberedningen har nio ledamöter.

Magnus Moberg (S), ordförande
Elisabet Rehn (L), vice ordförande
Birgit Svärd (S)
Åsa Johansson (C)
Edite Järpehag (KD)
Bert Egnell (M)
Camilla Boström (MP)
Lars Svensson (SD)
Conny Lindgren (V)

Kontakt

Mats Johansson
Koordinator
Demokratiberedningen

0122-851 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång