Språk/Language

Miljö- och samhälls­beredningen

Beredningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det område beredningen ansvarar för: en hållbar samhällsutveckling.

Särskilt uppdrag

Miljö- och samhällsbredningen har vintern 2021 påbörjat sitt uppdrag med att ta fram en ny avfallsplan för Finspångs kommun. Förslaget till ny avfallsplan förväntas beslutas om under våren 2022.

Tidigare uppdrag

Beredningen har tagit fram en kost- och måltidspolicy samt VA-plan samt översiktsplan.

Relaterad information

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Ordförande
Miljö- och samhällsberedningen

072-500 66 84
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Madeléne Lundén
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 14
madelene.lunden@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång