Språk/Language

Protokoll och handlingar

Här hittar du samtliga offentliga protokoll och handlingar.

Kontakt

Carina Olofsson
Kanslichef
Kansliavdelningen

0122-850 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång