Finspångs kommun

Språk/Language

Trafiksäkerhetskommittén

Kommittén ska diskutera och uppmärksamma de problem med trafik­säkerhet som finns i trafikmiljön. Utifrån diskussionerna arbetar kommittén för att kommunen och andra myndigheter ska göra något för att förbättra trafiksäkerheten.

Trafiksäkerhetskommittén deltar också i olika kampanjer, till exempel med att dela ut reflexer till skolelever och för att vi alla ska bli bättre på att använda cykelhjälmar.

Trafiksäkerhetskommittén består dels av förtroendevalda och dels av frivilligorganisationer som MHF (Motormännens helnykterhetsförbund). I dagsläget ingår sex olika organisationer.

Kommunens ledamöter i trafik­säkerhets­kommittén

Kommunen har tre ledamöter i trafiksäkerhetskommittén. Bland kommunens ledamöter ska också en ordförande utses. Det är kommunstyrelsen som utser kommunens ledamöter och ordföranden.

Ledamöter

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång