Språk/Language

Arbeta som röstmottagare under valen 2019

Är du intresserad av att bidra till att de demokratiska spelreglerna upprätthålls? Då finns en möjlighet för dig att arbeta som en av Finspångs kommuns röstmottagare i valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

Medverka till att valen genomförs korrekt, tryggt och säkert

Du som arbetar i en vallokal ska medverka till att valen genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Uppgifter som valarbetare

Dina uppgifter som röstmottagare är att:

  • förbereda vallokalen
  • dela ut valkuvert
  • hålla ordning i vallokalen
  • ta emot avlämnade röster
  • räkna rösterna vid valdagens slut

Valet till Europarlamentet pågår den 26 maj kl. 08.00-20.00. Därefter ska rösterna räknas. Det kommer också att hållas ett obligatoriskt informations- och utbildningstillfälle några veckor innan valet. Du får ett timarvode på 166 kr/timme för utbildningstillfället och din insats under valdagen.

Anmäl ditt intresse

Intresserad? Då kan du skicka in en intresseanmälan via länken Intresseanmälan som röstmottagare.

Har du frågor kan du kontakta Finspångs kommuns valsamordnare via e-post. Du finner kontaktuppgift under Kontakt på denna sida.

Kunskaper i finska och andra språk är välkommet

Finspångs kommun är förvaltningsområde för finska vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska. Andra språkkunskaper som kan bidra till att viktig information når alla röstande är också meriterande.

Kontakt

Robin Levander
Valsamordnare
Kansliavdelningen

0122-850 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Camilla Brandt
Valsamordnare
Kansliavdelningen

0122-851 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Relaterad information