Barn och unga

Kulturhuset ska arbeta för att alla barn och unga i kommunen ska ha tillgång till kultur. Genom nära samarbete med sektor utbildning når vi alla elever i förskoleklass till och med årskurs nio, grundsär- och träningsskolan. Förutom detta erbjuder Kulturhuset bio, teater, lovaktiviteter och handledning under fritiden.

Lovaktiviteter

Under loven erbjuder Kulturhuset extra mycket bio för alla åldrar.
I anslutning till biovisningarna för barn finns möjlighet att göra något kul i foajén. Personal finns på plats för att hjälpa till.


Offentliga Föreställningar

Finspångs kommun arrangerar cirka 3 offentliga barnföreställningar under varje termin.

 

Fritidsgården Hörnan

Du som går på högstadiet är välkommen till Hörnan!

 

Ungdomscheck

Du som är 13-22 år kan söka ett bidrag upp till 10 000 kr för att genomföra ett kultur- eller fritidsarrangemang i Finspågs kommun. Bidraget heter Ungdomschecken och är ett bidrag som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang, aktiviteter och evenemang som i första hand riktar sig till personer i åldrarna 13-22.

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Stefan Carlsson
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-85950
stefan.carlsson2@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång