Språk/Language

Bidrag

Finspångs kommun fördelar årligen cirka tre miljoner kronor till kommunens fritids- och kulturföreningar samt studieförbund.

Kultur- och fritidsverksamhet

När det gäller föreningar som bedriver kultur- och fritidsverksamhet riktas stödet i första hand till de som bedriver barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 7-20 år.

Sommarlovsaktiviteter för barn & unga

Föreningar med verksamhet i Finspångs kommun kan ansöka om medel för sommarlovsaktiviteter.

Datorstöd för aktivitetsbidrag

Det finns ett datorstöd till hjälp med rapportering av aktiviteter på närvarokort. Det är ett Excel-program som är utformat så att bland annat uträkning sker automatiskt i kolumnerna för både det statliga och kommunala bidraget. Föreningar som ansöker om kommunalt aktivitetsbidrag måste använda datorstödet.

Du som ledare noterar närvaron på närvarokortet. Programmet håller sedan reda på de olika regelverken (ålder, kön, minimiantal på deltagare med mera) som ligger till grund för bidragen. En förutsättning för att kunna använda programmet är att Excel är installerat i den dator som används.

Vid supportfrågor kontakta Mikael Häggström på telefon 070-490 85 56.

Ansökningsdatum

  • Aktivitetsbidrag - 25 februari.
  • Medel för sommarlovsaktiviteter barn & unga - 25 april.
  • Lokalbidrag - 30 april.
  • Anläggningsbidrag - 30 april.
  • Bidrag till vuxenföreningar av särskild vikt - 30 april.
  • Bidrag till folkbildningsorganisationer - 30 april (Projekt och utvecklingsbidrag - 1 december).
  • Tillfälliga bidrag (Arrangemangsbidrag - i god tid före arrangemanget).
  • Stimulans-, utvecklings- och projektbidrag - i god tid före projektet startar.
  • Investerings- och upprustningsbidrag - 30 april eller i brådskande fall löpande under året.

Ansökningsblankett till anläggningsbidrag finner du här som en Excel-fil medan övriga ansökningsblanketter finns bland våra E-tjänster och blanketter.

Regional arrangörsgaranti

För föreningar finns det en arrangörsgaranti att söka från Region Östergötland för alla typer av professionella kulturarrangemang. För barn och unga kan även andra än föreningar söka, t ex förskolor och skolor. Stödet administreras av Riksteatern Östergötland på uppdrag av regionen. Se länk under rubriken mer information till höger på sidan där du även hittar länkar till andra organisationer som kan ge bidrag.

Kontakt

Kirsi Aronsson
Fritidsutvecklare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Karolina Bransell
Kultursamordnare - vuxenkultur
Kulturhuset

072-519 27 56
karolina.bransell@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång