Språk/Language

Badplatser i Finspång

I Finspångs kommun har vi 368 sjöar så det finns gott om möjligheter att ta sig ett dopp. Här hittar du information om offentliga badplatser.

På den här sidan presenterar vi offentliga badplatser som finns vid våra sjöar. Vid en del sjöar, till exempel Lien, finns det badplats med camping, toalett och grillplats. Vill du bada inomhus kan du göra det i badanläggningen på Arena Grosvad Medley.

Gymnastik vid ÅlsjönRegnaFinspångs kommunÖstergötland

Finspångs offentliga badplatser

I Finspång finns det 14 kommunala badplatser och 2 icke kommunala. På de kommunala badplatserna görs det årligen en dykning för att se över säkerheten och plocka upp eventuellt skräp. Finspångs kommun tar även regelbundet vattenprover på badplatserna.

 • Dykning genomfördes 11-12 juni 2020.
 • Provtagning genomfördes 22 juli 2020. Alla badplatser blev godkända utan anmärkning.

Kommunala badplatser

 • Skiren, en av Finspångs mest populära badplatser. Sjön ligger längs med vägen från Finspång till Igelfors, cirka 9 km från Finspång.
 • Älgsjön, en av Finspångs mest populära badplatser. Sjön ligger längs med vägen Grytgöl till Kattala, cirka 7 km från Grytgöl.
 • Byle, sjön Tisnaren
 • Brenäs, sjön Tisnaren
 • Bränntorp, Stora Gryten
 • Finspång:
  • Bönnerbadet (sjön Bönnern)
  • Gronbadet (sjön Gron)
  • Mäselnbadet (sjön Mäseln)
 • Grytgöl, Dammen
 • Hävla, sjön Tisnaren
 • Igelfors, Gäddviken (Björkesjön)
 • Ljusfallshammar, Annsjön
 • Lotorp, Lotorpsån
 • Rejmyre, Bastfallet (sjön Hunn)

Icke kommunala badplatser

 • Borggård, sjön Tron
 • Bönergården (väg 51 mot Örebro cirka 2 km från Finspång, sjön Bönnern), här finns det en handikappramp. Badplatsen drivs av Stiftelsen Bönergården.

På badplatserna finns det olika utrustningar såsom brygga, omklädningshytt, livräddningsutrustning och lekanordningar.

Handikappramp

Vid Bönergårdens badplats har Finspångs kommuns ordnat en handikappramp för allas tillgänglighet till bad. Vid Bönergården finns även toaletter, kiosk och cafeteria som är anpassade för funktionshindrade. Badplatsen drivs av Stiftelsen Bönergården.

Medley ansvarar för skötseln av badplatserna

I Finspångs kommun är det Medley AB som ansvarar för skötsel av de kommunala badplatserna på uppdrag av Finspångs kommun.

Badregler - att tänka på under badsäsongen

För att allas trivsel och säkerhet finns det ett antal badregler som vi uppmuntrar dig att följa.

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Håll dig nära strandkanten.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet.
 • Simma aldrig under bryggor och hoppställningar.
 • Håll dina barn under uppsikt.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Lek inte med livräddningsmaterial, de är till för att rädda liv.
 • Meddela alltid var ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka.
 • Ta med ditt skräp eller släng det i badplatsens soptunna.
 • Du får endast göra upp eld i naturen under säkra förhållanden.
 • Välj gärna färdiga grillplatser. Ibland kan det vara eldningsförbud (ta reda på hur det förhåller sig). Släck elden ordentligt!
 • Din hund ska hållas kopplad. Hundbajs ska plockas upp!
 • Om du och din hund vill bada tillsammans ta hänsyn till andra badgäster ochgå undan till en enskild plats.
 • Rökning på badplatsen: Om det finns en lekplats eller lekområdet på badplatsen är det enligt lag inte tillåtet att röka på badplatsen. I övrigt finns det inget allmänt rökförbud på badplatserna men vi rekommenderar att gå undan till en mer avskild plats, till exepmel parkeringen, för att visa hänsyn mot andra badgäster.

Vattenskoter

Vattenskoter får sedan 15 juli 2004 endast framföras i allmän farled och i andra av Länsstyrelsen utpekade områden. I Finspångs kommun finns inga sjöar som de anser lämpliga för vattenskoteråkning.

Oljeliknande hinna på vattenytan?

Under sommaren är det vanligt att det bildas en oljeliknande hinna på ytan av stillastående vatten i tjärnar och sjöar, bland annat vid skogsmark. Detta beror vanligtvis på en hinna av järnoxid som bildas naturligt i mark och vatten och är ofarligt. En oljeförorening känns igen på en skarp och kraftig lukt medan en hinna av järnoxid är nästintill luktfri.

Om du misstänker oljeföroreningar

Om hinnan på vattenytan har en skarp och kraftig lukt kan det röra sig om ett oljeutsläpp. Även lite olja kan göra stor skada i miljön och det är därför viktigt att du informerar miljöenheten eller Räddningstjänsten vid misstanke om oljeföroreningar.

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Kontakt

Finspångs turistbyrå

0122-851 00
turism@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång