Språk/Language

Förslag till natur- och friluftsplan

Till och med den 30 november finns kommunens natur- och friluiftsplan på remiss. Vi bjuder nu in föreningar att komma med synpunkter på planen.

Syftet med natur- och friluftsplanen är att:

  • Formulera en strategi för att bevara och utveckla naturvärden och friluftsliv i Finspång utifrån fokusområden i tillväxtvisionen.
  • Redovisa prioriterade åtgärder för naturvård och friluftsliv.
  • Beskriva hur ny kunskap och behov av eventuella förändringar kan föras in i den fysiska planeringen (exempelvis detaljplaner).
  • Öka förståelsen och kunskapen om naturen och friluftslivet bland tjänstepersoner, politiker, utbildning och allmänheten.

Lämna synpunkter

Synpunkter lämnas in antingen som fritext via formuläret nedan eller genom att bifoga en fil, senast den 30 november. Planen kommer även att diskuteras på nästkommande natur- och friluftsråd den 26 november.

Kontakt

Kirsi Aronsson
Fritidsutvecklare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Jane Hjelmqvist
Hållbarhetsstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-851 97
jane.hjelmqvist@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång