Språk/Language

Kartläggning av friluftsområden

Finspångs kommun har genomfört en kartläggning av kommunens frilufts- och rekreationsormåden. Detta för att skapa ett underlag för den fysiska planeringen samt som stöd för utveckling av Finspång som en framstående friluftskommun.

Kartläggningen av värden för friluftsliv har bedrivits i ett pilotprojekt tillsammans med Naturvårdsverket som utefter detta har tagit fram en metod för karläggning, se mer information till höger.

Arbetat har resulterat i en karta där områden för friluftsliv- och rekreation har pekats ut och beskrivits, se länken nedan.

Relaterad information

Naturvårdsverket har tagit fram en metod för karläggning av naturområden för friluftsliv.

Kontakt

Fredrik Franzén
Fritidsutvecklare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång