Språk/Language

Kultur i skolan för årskurs 1

Här hittar du som undervisar elever i årskurs ett alla inplanerade föreställningar och aktiviteter inom ramen för Barnkulturgarantin och Skapande skola.

Kompletterande information

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Michael Asfahan
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05
michael.asfahan@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång