Språk/Language

Kultur i skolan för årskurs 3

Här hittar du som undervisar elever i årskurs tre alla inplanerade föreställningar och aktiviteter inom ramen för Barnkulturgarantin och Skapande skola.

Musik med Gåspennan

Förra läsåret besökte Gåspennan alla elever i F, åk 1 och 3.
Nu är det dags för de elever som då gick i åk 2 och nu går i åk 3 att få träffa dem. De skolor som har åldersintegrerat F - åk 3 kommer att få en fördjupning av den workshop som de tidigare medverkat i. När alla skolor besökts kommer Gåspennan och eleverna genomföra en konstert på Kulturhuset.

Aktiviteten är en del av Skapande skola 19/20

Datum då Gåspennan besöker Finspångs skolor samt konserttillfällen på Kulturhuset

Följande datum har tilldelats respektive skola.
24/9 Hällesta, Grytgöl och Ljusfall
25/9 Brenäs och Rejmyre
26/9 Björke, Lotorp och Nyhem (inkl. grundsär)
2/10 Storängsskolan och Svälthagsskolan
24/10 Högalid och Viggestorp
12/11 Två konserttillfällen på Kulturhuset för alla skolor á 40 minuter
(Schema kommer senare)

Mejla kontaktuppgifter till berörda klasslärare till musik@gaspennan.com.
Gåspennan tar kontakt med klasslärarna inför besöket för att boka exakta tider.
Behöver ni komma i kontakt med dem så ring 0769-410923.

Landsortsskolorna bokar själva Hällesta buss till den 12/11 genom att ringa 0122-505 92 och uppge Annelie Egelin Tärning som referensnamn och Gåspennan som aktivitet.

 

Julkonsert med Östgötamusiken med Ola Lager & Maria Olofsson

-hur många renkrafter har tomtens släde?


10/12 kl 9:00 och 10:15
11/12 kl 9:00 och 10:15

Speltid 45 min.

Aktiviteten är en del av Barnkulturgarantin

Läs mer om Julkonserten och boka plats

Som alltid vid den här tiden innan jul är det full fart i tomteverkstan med Östgötabandet och vi får höra många av våra mest kända och omtyckta julsånger tillsammans med Maria Olofsson & Ola Lager. Med tankar om miljön och klimatsmarta idéer tar våra tomtenissar hjälp av alla barnen för att till exempel ta reda på var alla renarna bor.

Landsortsskolor och skolor som ligger längre bort i centralort (gäller förskoleklasserna och åk 1) bokar själva Hällesta Buss genom att ringa 0122-50592 och uppge Annelie Egelin Tärning som referensperson och Julkonstert som aktivitet.

Kompletterande information

Kontakt

Annelie Egelin Tärning
Kultursamordnare - barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05, 070-683 74 79
annelie.egelin-tarning@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång