Språk/Language

Förberedelseklass

Här hittar du som undervisar elever i förberedelseklass alla inplanerade föreställningar och aktiviteter inom ramen för Barnkulturgarantin och Skapande skola.

Det är möjligt att ta del av alla föreställningar och konserter som finns tillgängliga på övriga årskurser. Lärarna bedömer vilka arrangemang som är lämpliga och bokar plats som övriga.

Kompletterande information

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Stefan Carlsson
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-85950
stefan.carlsson2@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång