Språk/Language

Kultur i skolan för gymnasiet

Finspångs kommun erbjuder alla elever och lärare i Finspångs kommunala gymnasieskolor och gymnasiefriskolor att se film på lektionstid.

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Michael Asfahan (tjänstledig)
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05
michael.asfahan@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång