Språk/Language

Kultur i skolan för gymnasiet

Skolbio för gymnasiet arrangeras under höstterminen 2020.

Finspångs kommun erbjuder alla elever och lärare i Finspångs kommunala gymnasieskolor och gymnasiefriskolor att se film på lektionstid.

John Hron, Bergska gymnasiet, Bildningen

Torsdag den 27 augusti kl. 09:00

Här kommer en lektionsupplägg + diskussionsunderlag till filmen från Stockholms stad:

Blackkklansman, Curt Nicolin gymnasiet

Fredag den 18 september kl. 09:00

Här kommer en filmhandledning till filmen från Svenska Filminstitutet:

Amatörer, Bergska gymnasiet, Bergska skolan

Fredag den 16 oktober kl. 09:00

Här kommer en filmhandledning till filmen från Svenska Filminstitutet:

Aktiviteten är en del av Barnkulturgarantin

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Michael Asfahan
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05 eller 070-683 74 79
michael.asfahan@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång