Språk/Language

Frågor med svar om Camp Grosvad med anledning av coronaviruset

På den har vi samlat frågor och svar med anledning av Camp Grosvad och coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Varför arrangeras Camp Grosvad trots coronaviruset?

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och viktigt för barn därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten till att fysisk aktivitet för barn ska fortsätta. Folkhälsomyndigheten anser att risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. Finspångs kommun har vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning och Camp Grosvad kommer självklart att följa de viktiga råden:

  • bara friska och symtomfria personer deltar i aktiviteterna
  • det finns goda möjligheter att tvätta händerna
  • trängsel mellan människor undviks.

Vilka åtgärder har Finspångs kommun vidtagit för att undvika smittspridning?

För att undvika smittspridning har Finspångs kommun anpassat Camp Grosvad efter rådande situation:

Färre barn och mindre grupper

I år kommer Camp Grosvad ta emot färre barn och dela upp dem i mindre grupper för att minska risken för smittspridning. Det kommer vara mindre barngrupper än tidigare år och varje grupp kommer ha olika samlingspunkter.

Mer utomhusaktiviteter och max 50 personer åtgången

I år kommer aktiviteterna ske utomhus i största möjliga mån, därför är det viktigt att barnen får med sig kläder som passar vädret. När vi genomför inomhusaktiviteter, som till exempel bowling, kägla, leka i aluceum, är det alltid endast en grupp åtgången och vi överstiger aldrig gränsen för max 50 personer på samma plats.

Portionsserverad lunch

Tidigare år har vi haft lunchbuffé men i år kommer vi istället att servera lunchen portionsvis till barnen, för säkrarare hygien och undvika trängsel.

Utöver dessa åtgärder måste man vara frisk och symtomfri för att få delta på Camp Grosvad. Barn som kommer sjuka till samlingen eller som insjuknar under dagen kommer att skickas hem. Finspångs kommun kommer också se till att det finns goda möjligheter att tvätta händerna med tvål och vatten.

Får mitt barn delta om hen är sjuk?

Nej. Barn som är sjuka eller har symtom ska stanna hemma tills barnet är symtomfri och ytterligare två dagar.

Barn som har en konstaterad covid19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att barnet insjuknade, hen ska även ha varit frisk och symtomfri i två dagar.

Får mitt barn delta om jag som vårdnadshavare är sjuk?

Ja. Om du är sjuk men ditt barn är friskt och symtomfritt får barnet delta i aktiviteterna.

Får jag, som vårdnadshavare, lämna och hämta om jag är sjuk?

Nej. Är du sjuk ska du stanna hemma och får inte lämna eller hämta ditt barn. Istället kan den andre vårdnadshavaren eller en anhörig – om hen är frisk – lämna och hämta barnet.

Vad gäller för barn som känner av pollenallergi?

Om du som vårdnadshavare känner igen symtomen på ditt barns allergi och om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du utifrån detta bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma.

Om personalen bedömer att symtomen på barnet förändras kontaktas vårdnadshavare för att hämta hem sitt barn. Förändrade symtom kan vara att snuvan ändrar karaktär, allmäntillståndet försämras eller att barnet får feber och hosta.

Kommer ledarna att bära skyddsutrustning?

Nej, ledarna kommer inte att bära skyddsutrustning. Om en ledare är sjuk ska ledaren stanna hemma, vid minsta symtom, för att undvika smittspridning.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Tipsa någon annan om den här sidan!

Vänligen verifiera att du inte är en robot