Språk/Language

Naturguidningar

Årligen arrangerar Finspångs kommun naturguidningar där du har möjlighet att följa med ut i naturen tillsammans med en kunnig guide.

Naturguidning i Strussjöskogens naturreservat.

Aktuella guidningar annonseras i mars/april och finns bland annat på turistbyråns webbplats,.

Många guidningar är kostnadsfria, för andra kan det tas en mindre kostnad. Biljettbokning görs på turistbyråns webbplats eller på turistbyråerna.

Mindre hackspett i Stora Hjälmmossens naturreservat.

Relaterad information

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång