Språk/Language

Naturguidningar

Årligen arrangerar Finspångs kommun naturguidningar där du har möjlighet att följa med ut i naturen tillsammans med en kunnig guide.

Naturguidning i Strussjöskogens naturreservat.

Aktuella guidningar annonseras i mars/april och finns bland annat på turistbyråns webbplats och i programmet för Östergötlands natur- och kulturguidningar.

Många guidningar är kostnadsfria, för andra kan det tas en mindre kostnad. Biljettbokning görs på turistbyråns webbplats eller på turistbyråerna.

Angående Covid-19

För att undvika spridning av Covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär bland annat att vi håller avstånd till varandra och att den som är sjuk stannar hemma. Det kan även vara så att guidningar blir inställda med kort varsel, kontrollera därför att guidningen blir av 1-2 dagar innan. Om guidningen är inställd finns information på denna sida.

Intställd guidning

På grund av Covid-19 har guidningen "Stillsam vandring vid Bönnern" den 16 augusti ställts in.

Mindre hackspett i Stora Hjälmmossens naturreservat.

Relaterad information

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång