Språk/Language

Anpassning av restriktioner från 1 juli

Från och med den 1 juli gäller nya anpassade nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det innebär bland annat att regler för serveringsställens öppettider tas bort.

Informationsbild för covid-19. En vit cirkel med ett i mot en orange bakgrund.

Regeringen meddelade, vid en pressträff måndag 28 juni, att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med den 1 juli. Beslutet är enlighet med steg 2 i regeringens plan för hur råd och restriktioner, som har införts med anledning av covid-19-pandemin, ska anpassas och avvecklas.

För serveringsställen innebär ändringarna som träder i kraft 1 juli att:

  • begränsningar i öppettiderna tas bort, det vill säga för tillståndspliktig servering gäller åter de serveringstider som står i serveringstillstånden.
  • begränsning med maxantal för sällskap som sitter inomhus ändras från max fyra personer till max åtta personer.
  • begränsningar med maxantal för sällskap som sitter utomhus tas bort.
  • övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår, både inomhus och utomhus.

För föreningar innebär ändringar som träder i kraft första juli att:

  • För motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus görs justeringar som innebär att deltagartaket enbart gäller i start- och målområdet. Bestämmelsen gäller även för idrottstävlingar med bansträckning som genomförs på väg, på eller i vatten eller i skog och mark. Samtidigt höjs deltagartaket.
  • Deltagartaken för de arrangemang som faller in under begreppen allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs ytterligare.
  • Råden till verksamheter ligger kvar, men de specifika allmänna råd som rör idrotts- och fritidsverksamhet tas bort helt inklusive råden om enstaka tävlingar och mindre cuper. Rekommendationerna till körer och lägerverksamhet och cuper kvarstår.
  • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans tas bort. Föreningar bör fortsatt följa råden till alla verksamheter.

För att ta del av alla anpassade åtgärder och detaljerad information besök Folkhälsomyndigheten webbplats.

Kontakt

Catharina Stenhammar
Alkoholdelegat
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 42
catharina.stenhammar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Lizzie Örn Sagrelius
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång