Språk/Language

Är du nyfiken på din fastighets detaljplan?

Nu släpper Finspångs kommun en ny karttjänst som gör det enkelt för dig att se vilka områden som är planlagda och vilka aktuella bestämmelser som finns.

En person tittar på en datorskärm med en karta.

Det är detaljplaner som reglerar hur mark och vattenområden får användas. Kommunen använder detaljplaner för att se om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse, både när det ska byggas någonting nytt eller när någonting ska förändras eller bevaras. Detaljplanen redovisar bland annat allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Tanken med en detaljplan är att se till att mark och vattenområden används på ett så bra sätt som möjligt.

-Med den här karttjänsten blir det enklare att själv ta fram detaljplanen för en viss fastighet. Det kan vara intressant om man tillexempel ska köpa ett hus eller en tomt och funderar på vad man får använda marken till, säger Marika Östermar, planarkitekt på samhällsplaneringsenheten.

Kartan går att hitta på Finspångs kommuns hemsida under Bo, bygga och miljö/detaljplaner.

Detaljplanekarta

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång