Språk/Language

Åsa Karlsson ny vård- och omsorgschef

5 augusti tillträder Åsa Karlsson tjänsten som sektorschef efter Kerstin Sjöberg-Axelsson som går i pension.

Åsa Karlsson, ny vård- och omsorgschef 5 augusti 2019

Efter en inflytelserik och trogen tjänst lämnar Kerstin Sjöberg-Axelsson stafettpinnen som vård- och omsorgschef till Åsa Karlsson. Åsa har en bred erfarenhet inom både vård och omsorgsyrket och som ledare. Hon arbetar sedan fyra år tillbaka som verksamhetschef på socialkontoret i Norrköpings kommun och har även arbetat som utvecklingsstrateg samt enhetschef inom sektorn vård och omsorg.

- Jag känner mig tacksam för att ha erbjudits tjänsten som vård- och omsorgschef i Finspångs kommun. Det är en utmaning som jag ser fram emot att ta mig an. Att få möjlighet att vara med och bidra i Finspångs kommun känns som ett stort ansvar med många utmaningar men framför allt med stora möjligheter, säger Åsa.

- Det känns bra att få komma till en välfungerande organisation där Kerstin med medarbetare redan verkat för en bra vård och omsorg för våra behövande medborgare. Att förvalta en redan bra verksamhet är förstås ett mer angenämt uppdrag än att komma till en verksamhet med stora utmaningar. Jag tror dock att framtiden kommer att kräva en del nya tankesätt och utveckling även i den mest stabila organisationen för att kunna hänga med i en föränderliga omvärld, främst utifrån kompetensförsörjning, digitalisering, ekonomiska resurser och inte minst utifrån våra medborgares individuella krav och behov, fortsätter Åsa.

Åsa har utöver sina tidigare ledande positioner arbetat som undersköterska vilket hon tror kan vara en fördel i sin nya roll som vård- och omsorgschef,

- Mina erfarenhet från arbetet nära brukaren tror jag skapat mig en förståelse för den vardag och de utmaningar som våra viktiga medarbetare står inför, avslutar Åsa.

Kommundirektör Johan Malmberg känner sig trygg med rekryteringen av Åsa och ser ljust på sektorns fortsatta utveckling,

- Vi är väldigt glada att Åsa har tackat ja till uppdraget. Åsas breda kompetens inom området tillsammans med hennes ledarskap ger bra förutsättningar för sektorn och dess satsning på framtidens vård och omsorg, säger Johan.

Åsa börjar sin tjänst hos Finspångs kommun 5 augusti 2019.

Kontakt

Johan Malmberg
Tillförordnad kommundirektör
Ledningsstaben

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång