Språk/Language

Bergslagsvägen blir gång­farts­område

En del av gatan byggs om med start måndag 19 april. Det innebär bland annat att några vägar och parkeringar tillfälligt stängs av och trafiken dirigeras om.

Människor som går på Bergslagsvägen.

Byggnationen av Bergslagsvägen till gångfartsområde är på väg in i en ny fas. För att bidra till en ökad trygghet för oskyddade trafikanter under ombyggnationen stängs tillfälligt vissa vägar och parkeringar.

Vartefter projktet går framåt och delar av Bergslagsvägen färdigställs så kommer ytorna att löpande öppnas upp för fotgängare och cyklister.

Bergslagsvägen

Den befintliga avstängningen på Bergslagsvägen utökas till att omfatta sträckan mellan Hyttvägen och östra infarten till Lidl. Gående och cyklister hänvisas till ytorna på Lidl­parkeringen (enligt grön markering i kartbild nedan). Från Lidlparkeringen finns det en passage mot Vårdcentrum och Centrumkyrkan.

Lidlparkeringen

Ytorna på Lidlparkeringen (enligt rödmarkering i kartbild) stängs av då området hänger ihop med entreprenad­området. Den del av parkeringen som är fortsatt öppen är reserverad för Lidls kunder.

Bild över Bergslagsvägen och Lidl

Tillfälligt ökad trafik på Trappvägen och Höjdvägen

Biltrafik till och från Lidls kundparkering och Majeldens parkeringsgarage leds in via Trappvägen och Höjdvägen (enligt rödmarkering i kartbilden nedan).

På dessa gator råder det parkeringsförbud. Vi vill be boende i området att vara extra vaksamma på ökad trafik i området.

Bild över Högby

Lidls varutransporter

Lidls varutransporter kör in på området via Jonas Wenströms väg och sedan upp mot Lidls parkering (enligt rödmarkering i kartbilden nedan).

Bild över Jonas Wennströms väg och Lidl.

Under byggperioden

Vi hoppas på er förståelse för dessa tillfälliga förändringar under byggtiden. Uppdaterad information kommer löpande på finspang.se.

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång