Språk/Language

Besök av Anebys kommunledning

Fredag 1 mars besökte Aneby kommun Finspång för att få inspiration till sitt Agenda 2030-arbete.

På bilden tackar Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande i Aneby, för besöket och inspirationen.

Aneby kommun representerades av kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C), kommundirektör Charlotte Johansson och näringslivschef Ola Gustafsson, medan Finspångs kommuns representanter var kommunalråden Hugo Andersson (C ) och Frida Granath (S), kommundirektör Anders Axelsson, utvecklingschef Johan Malmberg samt samhällsplanerare Mats Johansson och utredare Jonas Andersson.

De fick lyssna till hur Finspångs kommuns arbete har sett ut från en inledande omvärldsanalys oktober 2017 till dagens ambition med att implementera de 17 globala målen i Finspångs kommuns ordinarie styrning och ledning.

-Det är alltid kul att bli uppmärksammad för det som händer i vår organisation och besöket från Aneby bekräftar bilden av att vi har kommit långt i vårt utvecklingsarbete med Agenda 2030, säger miljö- och samhällsbyggnadsråd Hugo Andersson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

På bilden tackar Beata Allen (C ), kommunstyrelsens ordförande i Aneby, för besöket och inspirationen.

Kontakt

Hugo Andersson (C)
Miljö- och samhällsbyggnadsråd/1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen

070-896 48 80
hugo.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Jonas Andersson
Utredare
Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur

0122-851 25
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Relaterad information