Språk/Language

Besöksförbud på äldreboenden upphör 1 oktober

Regeringen meddelande på tisdagen att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från och med 1 oktober. Vi välkomnar beslutet och ser fram emot att våra boende kan ta emot besök under säkra former i den pågående pandemin.

Dam sitter och pysslar med virkade grytlappar

– Beslutet är glädjande och en stor lättnad för både våra boende som för deras anhöriga som nu ser fram emot besök igen. Nu gäller det att vi tillsammans tar ansvar för säkra och trygga besök under hösten. Vilket innebär att vid minsta symtom kan inget besök ske. Nu avvaktar vi föreskrifterna som kommer att komma från Socialstyrelsen och förbereder det arbete vi kan, säger Åsa Karlsson, vård- och omsorgschef.

Det tillfälliga besöksförbudet på landets äldreboenden infördes 1 april och under sommaren kunde säkra besök utomhus ske. Under augusti fick Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda beslutet. Utifrån den beslutade regeringen att besöksförbuden ska upphöra från och med 1 oktober. Båda myndigheterna framhåller i utredningen att äldreomsorgen har haft gott om tid att anpassa sitt arbete utifrån pandemin och nu klarar att begränsa smittspridningen. Att besöksförbudet har haft stora negativa konsekvenser både för de äldre och för deras anhöriga finns även med i beslutet.

Socialstyrelsen kommer att inom kort komma med föreskrifter för hur besök kan ske för att undvika smittspridning. Så snart som föreskrifterna har presenterats kommer vi att återkomma om anpassningarna som kommer att ske inom Finspångs kommuns äldreboenden.

Kontakt

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Joachim Samuelsson
Verksamhetschef särskilt boende
Sektor vård och omsorg

0122-850 44
joachim.samuelsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång