Språk/Language

Delvis distans för Bergska Gymnasiet, Bildningen

Covid-19 ökar i Östergötland och vi måste alla ta vårt ansvar för att hjälpas åt att minska smittspridningen. För Bergska gymnasiet, Bildningen innebär det att vi från och med tisdag den 24 november bedriver delvis distansutbildning för att undvika trängsel i skolans lokaler. Det innebär att eleverna kommer att ha både undervisning på distans hemifrån samt i skolans lokaler för att minimera antalet möten mellan människor.

information covid-19

För att minska smittspridningen i samhället inför Bergska gymnasiet, Bildningen delvis distansundervisning för att möjliggöra att skolorna ska kunna hållas fortsatt öppna. Delvis distansundervisning gäller från och med tisdagen den 24 november och fram till tisdagen den 22 december. För enskilda elever/grupper kan fler lektioner på plats i skolan komma att förekomma, elev blir i så fall informerad av från sin lärare.

Vi följer utvecklingen och kommer nya direktiv från våra myndigheter kan beslutet om distansundervisningen att ändras.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen

Skolan är en arbetsplats för våra elever och skolpersonal, och alla har ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg skolmiljö och bidra till att minimera risken för smittspridning. Genom att införa delvis distansundervisning kan vi bidra till att undvika trängsel. Det är en nödvändig åtgärd för att bryta den negativa utvecklingen av smittspridningen. Fortsatt är det av största vikt att alla följer myndigheternas stärkta råd och rekommendationer:

  • Stanna hemma om du har sjukdomssymtom – även milda.
  • Tvätta händerna ofta och noga med tvål och varmt vatten.
  • Undvika att delta i sociala sammanhang.
  • Håll minst två meters avstånd till varandra både inomhus och utomhus.
  • Undvika platser där människor samlas och begränsar fysiska kontakter.

Vid frågor och funderingar så kontaktar du din lärare.

Var rädda om varandra och håll i och håll ut!

Kontakt

Tangra Brussander
Rektor (BA, EK, NA, SA, LÄ)
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-856 74
tangra.brussander@finspang.se

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång