Språk/Language

De nationella restriktionerna förlängs

Regeringen höll den 18 februari 2021 en pressträff för att meddela att de nationella restriktionerna förlängs med vissa förändringar.

informationsbild covid-19

Regeringen och Folkhälsomyndigheten ser ett behov av att behålla ett antal restriktioner och rekommendationer då Sverige fortfarande befinner sig i ett allvarlig och osäkert läge när det gäller spridningen av covid-19.

Regeringens besked innebär bland annat följande:

 • Sportlovsveckorna får inte bli ett tillfälle för ökad smittspridning. Om man gör en resa är det viktigt att resa och agera på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Det innebär bland annat att hålla avstånd, avstå från nya kontakter, undvika att besöka platser längs resans sträckning där det kan uppstå trängsel samt följa de regler som finns på plats.

 • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 mars 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna.

  Regeringen tillägger dock att det är viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kan följas. Rekommendationen gäller även för unga i gymnasieåldern och är beslutat utifrån att dessa aktiviteter är viktiga för ungas hälsa och välbefinnande. Finspångs kommun har sedan tidigare öppnat upp för att kommunens idrottshallar ska vara bokningsbara för barn och unga födda 2002 eller senare, i verksamhet hos föreningar skrivna i Finspångs kommun. För övriga besökare är idrottshallarna fortsatt stängda till och med 7 mars 2021. Finspångs kommun har utifrån detta tagit ett nytt beslut om att åter öppna upp fritidsgården Hörnan för besök från och med 22 februari 2021.

  Sammanfattningsvis innebär detta att:
  • Fritidsgården hörnan öppnar återigen för besök från och med 22 februari 2021.

  • Kommunens idrottshallar ska vara bokningsbara för barn och unga födda 2002 eller senare, i verksamhet hos föreningar skrivna i Finspångs kommun. För övriga besökare är idrottshallarna fortsatt stängda till och med 7 mars 2021.

  • Finspångs kommuns bibliotek är fortsatt stängda för besök till och med 7 mars 2021, undantaget bokningar av förskola och skola för barn födda efter 2002 eller senare. Undantag görs också för ärenden som gäller upphämtning av böcker och medier som tidsbokats på förhand.

  • Simhallen är fortsatt stängd för besök till och med den 7 mars 2021.

Kontakt

Maria Samson
Kommunikations- och digitaliseringschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Johan Malmberg
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång