Språk/Language

Digitala lösningar och kommunikation viktiga hjälpmedel

För Finspångs kommun har digitala lösningar och kommunikation varit viktiga hjälpmedel för att sektor utbildning ska fungera så normalt som möjligt under coronavirusutbrottet.

distansutbildning, lärare visar upp provrör framför dator

Foto: Christian "Crelle" Ekstrand.

I Finspångs kommuns arbete med att hantera coronavirusutbrottet ligger fokus på att våra medarbetare och kommuninvånare ska känna sig trygga, samt att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. För sektor utbildning har det inneburit att man bland annat behövt se över både arbetssätt och rutiner för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Med digitala hjälpmedel får gymnasieeleverna sin utbildning

Den 17 mars gick regeringen och Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation att alla gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar att bedriva distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset.

- Vi fick besked om att utbildningen för gymnasieelever skulle börja bedrivas på distans på tisdag lunch och bestämde då att uppgifter skulle läggas ut för att möjliggöra hemarbete under onsdagen och torsdagen, berättar Tangra Brussander, rektor Bergska gymnasiet, Bildningen. Vi tidigarelade även den planerade studiedagen för att vi skulle hinna landa och få saker på plats. Första dagen ägnades åt att eleverna fick lära sig de digitala hjälpmedlen samt utgivna hemuppgifter. På måndagen körde vi igång digitala lektioner enligt ordinarie schema, fortsätter Tangra.

På Bergska gymnasiet Bildningen och Bergska gymnasiet, Bergska skolan (Ekmans väg) har man hela tiden följt de råd och rekommendationer som Specialpedagogiska skolmyndigheten gett för att underlätta för elever med behov av särskilt stöd.

- Vi har varit tydliga med att de elever som har behov av speciallärare, skolans nätverk eller bara behöver studiero fortsatt kan vistas på skolan och ett fåtal elever har nyttjat den möjligheten, säger Tangra. Och från och med vecka 17 kan våra byggelever komma in och ta del av utbildningen på plats, efter att regeringen har öppnat upp för det. Vi kommer ha undervisningen i små grupper med rullande schema, kombinerat med distansundervisning för de moment som inte kräver att man är på plats, avslutar Tangra.

lärare skriver på tavlan framför dator

Foto: Christian "Crelle" Ekstrand.

Lärarnas förtjänst att distansutbildningen fungerar bra

Fredrika Höög som går sista år på naturvetenskapliga programmet på Bergska gymnasiet upplever situationen som overklig men att distansutbildningen fungerar bra.

- Om någon sagt till mig för några månader sen att jag skulle genomföra min sista termin på Bergska hemifrån hade jag nog skrattat, det känns rätt så overkligt, berättar Fredrika. Distansutbildningen har fungerat bättre än vad jag väntade mig. Jag tror att det till största del är lärarnas förtjänst, de har haft bra genomgångar och gett uppgifter som man lätt kan förstå och ta del av hemifrån, fortsätter Fredrika.

Även om Fredrika tycker att distansutbildningen fungerar bättre än vad hon väntade sig så saknar hon den vanliga undervisningen och vardagen i skolan.

- Undervisningen blir annorlunda och inte lika kul när vissa saker faller bort, som labbar och liknade. Det gör att vissa moment blir svårare att genomföra och förstå i fysik och prov, men det är väl något man får finna sig i när omständigheterna är som de är. Sen så saknar jag allting som faller bort när man inte kan vara i skolan, som att äta lunch med kompisarna och hänga på rasterna, avslutar Fredrika.

Barn ritar

Foto: Christian "Crelle" Ekstrand.

Kommunikation och digitalisering har varit viktigt för förskolan

I en miljö där virus normalt är frekvent förekommande har det varit viktigt att kommunicera med både vårdnadshavare och personal hur de ska förhålla sig till det nya coronaviruset.

- Vi var tidiga med att gå ut med information och riktlinjer till både personal och vårdnadshavare, att om barnen är sjuka ska de stanna hemma, berättar Mattias Appelqvist, rektor Lillängens förskola, Ängslyckans förskola.

Det har också varit viktigt att jobba med riskanalyser, se över nuvarande rutiner och tagit fram nya där det behövts för att anpassa verksamheter för coronavirusutbrottet. Till exempel har man ändrat formerna för utvecklingssamtal där fysiska möten har ersatts med telefonsamtal, digitala möten eller ett utomhusmöte vid behov. Samverkan sker även den digitalt och arbetsplatsträffar fortsätter att hållas men i luftiga lokaler.

- Rutinerna har vi tagit fram tillsammans med personalen och överlag har allt löpt på väldigt bra. Både vårdnadshavare och personal är väldigt förstående inför den situation vi befinner oss i, avslutar Mattias.

Kontakt

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Samson
Kommunikations- och digitaliseringschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG