Språk/Language

Distansutbildning för elever inom gymnasiet och kommunal vuxenutbildning

Finspångs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation till gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar att bedriva distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset.

dator

Rekommendationen syftar till att bromsa spridningen av sjukdomen covid-19 i samhället.

I Finspångs kommun innebär detta att elever på Bergska gymnasiet, Bildningen och Bergska gymnasiet, Ekmansväg samt kommunala vuxenutbildningar bedriver distansutbildning hemma, från och med onsdag 18 mars. Elever som inte har möjlighet att studera via distans erbjuds undervisning i skolans lokaler enligt överenskommelse med ansvarig rektor.

Lärare kommer att finnas på plats i skolan för att bedriva distansutbildning enligt ordinarie schema, via digitalt klassrum, samt finnas tillgängliga digitalt för elever.

Mat kommer att serveras i Metallen för de elever som har ett matbehov som inte kan tillgodoses vid distansutbildning.

- Det är viktigt att vi alla gör allt vi kan för att begränsa smittspridningen i samhället. Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer känns för oss självklart, säger Anders Pantzar, utbildningschef i Finspångs kommun. I första hand säkerställer vi att alla elever har möjlighet att genomföra sin undervisning med en extra prioritering på elever som ska ta sin examen till sommaren. Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att ta ansvar, både skolan, elever och vårdnadshavare, avslutar Anders Pantzar.

Arbetsplatsförlagda elever inom gymnasiet och kommunala vuxenutbildningen

Elever som är ute på arbetspraktik (APL) fortsätter enligt plan såvida företagen godkänner fortsatt praktik, vilket säkerställs av respektive ansvarig lärare.

Elever på gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan bedrivs enligt ordinarie verksamhet i skolans lokaler.

Elever på särskild utbildning för vuxna

Elever på särskild utbildning för vuxna bedriver distansutbildning från hemmet.

Relaterad information

Information på olika språk / Information in different languages

Om du eller någon du känner är i behov av information på olika språk så finner du översatt information som pdf:er här.

f you, or someone you know, is in need of information in different languages, you will find translated information as pdf's here.

Kontakt

Maria Samson
Kommunikations- och digitaliseringschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Tipsa någon annan om den här nyheten

Vänligen verifiera att du inte är en robot