Språk/Language

Finspång på positiv plats i Lärarförbundets skolranking

Finspångs kommun hamnar på plats 132 i Lärarförbundets skolranking av 290 kommuner och placerar sig bra inom grannkommunerna.

Lärare visar eleverna ett experiment

Varje år presenterar Lärarförbundet sin skolranking över landets 290 kommuner. Utifrån olika kriterier rankas landets kommuner utifrån deras val att satsa på skolan. Finspångs kommun hamnar på plats 132 i jämförelsen och placerar sig bra inom grannkommunerna.

Förutom andelen elever som är godkända i alla ämnen är det resurstilldelning och friska lärare som är några av Finspångs styrkor som skolkommun.

- Som utbildningschef blir jag extra stolt över all skolpersonal inom sektorn när jag ser att vi har förbättrat oss inom flera områden. Det visar att vårt strukturerade kvalitetsarbete börjar ge resultat. Andelen elever som i åk 9 är godkända i alla ämnen är extra glädjande siffror. Så som den goda resurstilldelningen och låg sjukfrånvaro hos våra lärare, säger Cecilia Carlén.

- Vi ser med tillförsikt fram emot kommande års ranking och arbetet med att utveckla, främja och framtidssäkra Finspångs kommuns resultat i skolan, säger Frida Granath (S), utbildningsråd.

Kontakt

Cecilia Carlén
Tillförordnad utbildningschef

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Frida Granath (S)
Utbildningsråd
Kommunstyrelsen

072-085 62 56
frida.granath@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång