Språk/Language

Finspångs bibliotek och badhuset öppnar stegvis

Måndag 7 juni öppnar Finspångs bibliotek och måndag 14 juni öppnar badhuset på Arena Grosvad stegvis för besök, i enlighet med pandemilagen.

Informationsbild för covid-19. En vit cirkel med ett i mot en orange bakgrund.

Finspångs bibliotek

Från måndag 7 juni kommer du kunna besöka Finspångs bibliotek för att låna och lämna tillbaka böcker i automaterna. I övrigt kommer det råda begränsningar som innebär att biblioteket initialt inte kommer återgå till att vara en mötesplats och det kommer finns begränsningar i serviceutbudet.

Har du frågor gällande öppningen av Finspångs bibliotek vänder du dig direkt till biblioteket. Kontaktuppgifter finner du på den här sidan.

Badhuset, Arena Grosvad

Från måndag 14 juni kommer badhuset på Arena Grosvad åter vara öppet för allmänheten. Det kommer vara en delvis öppning som är anpassad utifrån smittspridningen av covid-19. Detaljer kring hur öppningen kommer att se ut finns hos Medley Arena Grosvad.

Har du frågor gällande öppningen av badhuset vänder du dig direkt till Medley Arena Grosvad. Kontaktuppgifter finner du på den här sidan.

Kontakt

Finspångs bibliotek
Huvudbibliotek

0122-850 66
bibliotek@finspang.se

Kristallen, Bergslagsvägen 9, 612 30 Finspång

Medley Arena Grosvad

010-450 90 55
arenagrosvad@medley.se

Grosvadsvägen 5, 61241 Finspång