Språk/Language

Finspångs kommun gör sig redo att starta vaccinering

Sveriges vaccinering mot covid-19 kommer att starta 27 december. De första som ska få del av vaccinet är de mest utsatta och därför börjar arbetet i kommunens särskilda boenden.

informationsbild covid-19

–Finspångs kommun förbereder verksamheterna inför att kunna starta vaccinering så fort det finns förutsättningar för det. Vi har bra samverkan med regionen så att vaccineringen kan genomföras på ett säkert sätt, säger Åsa Karlsson, vård och omsorgschef.

Så långt det är möjligt ska vaccineringen följa samma rutin som vid den årliga vaccinationen mot säsongsinfluensa. Vaccinet erbjuds först till dem som har störst behov och sker enligt följande prioriteringsordning:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre
  • Personer som har hemtjänst eller hemsjukvård
  • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer i punkterna ovan
  • Personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst
  • Övriga personer 70 år och äldre
  • Övrig personal inom hälso- och sjukvård
  • Övriga personer i riskgrupper
  • Övrig befolkning 18-69 år.

För boende inom den kommunala omsorgen sker vaccineringen av ansvarig sjuksköterska på boendet eller av en annan legitimerad sjuksköterska. En läkare kommer också att finnas närvarande vid vaccinationstillfället.

Liksom all vaccinering i Sverige är även denna frivillig, men ju fler som vaccinerar sig desto snabbare kan smittspridningen brytas. Varje individ som vaccinerar sig kan bidra till att rädda någon annans liv.

Vaccineringen mot covid-19 är kostnadsfri för individen, den betalas av staten.

Kontakt

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Mårten Davidsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Sektor vård och omsorg

0122-854 11
marten.davidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång