Språk/Language

Finspångs kommun har antagit en natur- och friluftsplan

Kommunfullmäktige antog i april kommunens natur- och friluftsplan.

Ålsjön. Naturvärdesklass 2.

I planen finns strategiska mål, strategier och åtgärder för att främja naturvården och friluftslivet i kommunen. Till planen hör även kartmaterial för naturvärdesområden samt områden som är värdefulla för friluftslivet.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Fredrik Franzén
Fritidsutvecklare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång