Språk/Language

Finspångs kommun öppnar företagslots

I Finspång ska det vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Till hösten öppnar därför funktionen företagslots för att ge bättre service till medborgare och näringsliv. Lotsen blir kostnadsfri service för ärenden kopplade till lov- eller tillstånd.

En person sitter framför en dator och håller i en penna och en mobiltelefon.

-Företagen och bra utveckling inom näringslivet är grunden för en god välfärd. Vi behöver förenkla dialogen för företag genom vägledning med en och samma kontakt och verka för att fler vill starta, driva eller utveckla sitt företag i Finspång. Det kommer att på sikt ge nya arbetstillfällen och en hållbar och långsiktig utveckling i Finspångs kommun, säger Hugo Andersson (C), miljö- och samhällsbyggnadsråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Genom funktionen företagslots kommer du som är företagare att kunna få stöd i dina pågående eller nya ärenden. Du kommer att få råd i ditt lov- eller tillståndsärende så att den fortsatta processen ska bli så effektiv som möjlig.

Vem kommer att kunna använda funktionen företagslots?

Medborgare och företag som har ett ärende eller flera ärenden som berör ett flertal områden. Nedan kan du se några exempel på områden som företagslotsen kommer att ge vägledning i:

  • alkohol- och utskänkningstillstånd
  • brand-och säkerhetstillstånd
  • bygglov
  • detaljplanebestämmelser
  • livsmedelstillstånd
  • miljötillstånd
  • platsupplåtelse
  • trafikfrågor

Du som redan är företagare, eller är på väg att bli och har kommit en bra bit in i din planering, kommer att kunna få vägledning i ärenden som berör fler än ett område inom Finspångs kommun genom en och samma kontakt för att få enklare och bättre service!

Under hösten 2021 startar funktionen och då kommer mer information om hur du kan boka företagslotsen.

Kontakt

Hugo Andersson (C)
Miljö- och samhällsbyggnadsråd/1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen

070-896 48 80
hugo.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång