Språk/Language

Finspångs kommuns arbete med skyddsutrustning inom vård och omsorgsarbetet

Ta del av Finspångs kommuns arbete med skyddsutrustning och för att förhindra smittspridning inom vård- och omsorgsverksamheterna.

personal i skyddsutrustning

Foto: Christian "Crelle" Ekstrand.

Många kan känna en oro över smittspridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19, både en oro för att själv bli smittad eller för att smitta andra. Den oron finns också bland våra vård- och omsorgsmedarbetare och människorna de möter i sitt arbete. Därför kan det vara bra att känna till hur kommunen arbetar med skyddsutrustning och för att förhindra smittspridning inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Region Östergötland tar fram riktlinjer och rutiner för hur vården ska kunna utföras på ett säkert sätt vid misstänkt eller bekräftad covid-19, även för den kommunala vården. Vård- och omsorgssektorn i kommunen har en medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) som arbetar i samverkan med Region Östergötlands smittskydd och vårdhygien i frågan. Eftersom covid-19 är en ny sjukdom ökar kunskapen om den hela tiden.

Viktigt med trygghet inom äldreomsorgen

Coronavirusutbrottet har inneburit en annorlunda vardag för personalen inom äldreomsorgen och tillgången till skyddsmaterial är av största vikt för att boende och medarbetare inom kommunens äldreboenden ska vara trygga och säkra.

Vid allt patientnära arbete använder medarbetarna, utöver basala hygienrutiner, även skyddsutrustning, enligt Region Östergötlands rekommendationer för covid-19, från den stunden att brukaren eller patienten bedömts som misstänkt smittad.

En medarbetare berättar om hur hon och hennes kollegor hanterade situationen när en brukare blev sjuk i covid-19. Brukaren har idag tillfrisknat och mår bra.

- Först blev vi rädda, man har hört så mycket på TV om coronaviruset. Flera av oss har familjer och vi var självklart oroliga för att ta med oss smittan hem. Men vi blev lugnare när vi fick skyddsutrustning och tydliga riktlinjer från sjuksköterskan om hur utrustningen skulle användas.

- Jag var ofta inne hos brukaren och hjälpte till, och jag kände mig stolt över det jobbet jag utförde. Under den tiden kändes det tryggt att ha skyddsutrustning och att noga följa rutinerna med att sprita sig och tvätta händerna. Det är väldigt viktigt med rutiner, fortsätter medarbetaren.

Om någon uppvisar symtom meddelar personalen omedelbart ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan gör sedan en bedömning tillsammans med läkare, och om hen misstänker att det kan vara covid-19 beställs direkt en provtagning från Region Östergötland.

När regionen har gjort provtagningen kommer sedan provsvaret. Om det visar sig vara covid-19 fortsätter medarbetarna använda skyddsutrustning vid patientnära arbete. Om provsvaret är negativt slutar de med det, men fortsätter förstås med de basala hygienrutinerna som vanligt.

Personal i skyddsutrustning

Personen på bilden har ingen koppling till medarbetaren i texten utan visar endast upp den skyddsutrustning som används vid misstänkt eller bekräftat fall. Foto: Christian "Crelle" Ekstrand.

Skyddsutrustningen ska inte stoppa smitta från medarbetare

Om medarbetare uppvisar symtom ska de följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma, även vid milda symtom. Därför använder inte medarbetare skyddsutrustning i syfte att inte smitta brukare eller patienter.

Om en medarbetare, brukare eller patient bär på coronaviruset är det svårt att veta innan de får svar från en provtagning, och provtagning utförs inte om personen inte uppvisar symtom. Eftersom viruset överförs mellan människor genom så kallad droppsmitta, så bedöms smittrisken som störst först vid symtom.

Medarbetaren lyfter fram hur viktigt det varit med kommunikation mellan personalen under coronavirusutbrottet.

- Alla i personalen har gjort ett bra jobb, och vi har kommunicerat mycket kring vad som blir bäst för brukaren och även kring rädslan för att bli smittad. När vi pratar med varandra så känner jag mig tryggare. Jag har de bästa kollegorna!

(På grund av patientsekretess och med hänsyn till medarbetare och brukare så namnges inte personer eller äldreboendet i artikeln).

Boende i fåtölj framför TV

Foto: Christian "Crelle" Ekstrand.

Samverkan och förändringsarbete inom hemsjukvården

Hemsjukvården har ställt om arbetet på flera sätt med anledningen av sjukdomen covid-19. Till exempel sker läkarronden på distans, via till exempel telefon eller Skype. Hembesök sker om det bedöms nödvändigt.

Vid bekräftad eller misstänkt smitta finns en rutin för hur hemsjukvårdspersonalen beställer skyddsutrustning från det centrala lagret. Det är också stort fokus på hygienrutiner och desinficering står på schemat varje dag.

- På arbetsplatsen spritar vi av handtag och våra arbetsplatser noga. I bilarna ska till exempel rattar och alkolås ytdesinficeras. Utrustning som vi använder till patienterna såsom blodtrycksmanschetter spritar vi alltid - men nu är vi extra noga, berättar Ingrid Näppi, distriktssköterska.

Man samverkar också med närsjukvården i Finspång, som har startat upp ett tillfälligt hembesöksteam där besöken sker i samverkan mellan kommunens sjuksköterskor och närsjukvårdens läkare. Hembesöksteamet fungerar som en förlängd arm av jourmottagningen under coronavirusutbrottet. Tanken är att teamet snabbare ska kunna bedöma misstänkta fall och sätta in rätt vård för sköra patienter.

Daglig verksamhets centrallager med distribution en viktig pusselbit

Finspångs kommun satte tidigt ihop en organisation för att hantera tillgången på skyddsutrustning. All skyddsutrustning som finns i kommunens vård- och omsorgsverksamheter har samlats till ett centrallager som sköts av Vallonvägens dagliga verksamhet. Skyddsutrustningen inventeras löpande och fördelas efter behov till de verksamheter som har behov. De olika dagliga verksamheterna hjälps sedan åt med utkörningen.

- Vi ringer till våra kollegor i daglig verksamhet, de hämtar skyddsutrustningen och levererar till den enhet som beställt. Det har fungerat jättebra och alla är väldigt hjälpsamma, berättar Sofia Jern, handledare på Vallonsvägens dagliga verksamhet.

Organisationen för skyddsutrustningen är en viktig pusselbit för hela kommunen, med en övergripande bild av tillgången och som ser till att det finns tillgängligt där det finns störst behov.

Med begränsad tillgång på skyddsutrustning uppstod lokalt engagemang

Tillgången på skyddsutrustning är en högt prioriterad fråga för Finspångs kommun. Arbetet började redan vecka 11 med att inventera kommuns lager. Man insåg redan då att vi kommer behöva stärka upp för man såg en risk att det skulle bli brist på skyddsutrustning.

Trots proaktivitet och tidigt lagda beställningar var det svårt att få tag i materiel från de vanliga leverantörerna. Eftersom efterfrågan var och är stor i hela landet, och även globalt, så har de flesta leverantörer redan tömt sina lager. Det produceras nytt hela tiden, men många står i kö och leveranstiderna kan vara långa. Ryktet spred sig att Finspångs kommun började få brist på skyddsutrustning och lokala företag började höra av sig för att erbjuda hjälp.

- Från att sitta och leta i hela världen efter skyddsutrustning så fann vi ett stort engagemang här i Finspång. Det spred sig fort att vi började få brist och flera företag och medborgare kontaktade mig för att sträcka ut en hand, det har varit väldigt hjälpsamt och visat på mycket hjärta, berättar Mikael Hallberg, servicechef. Deras engagemang har hjälpt oss vidare i väntan på våra ordinarie beställningar och i vårt fortsatta arbete att säkra skyddsutrustning till våra verksamheter, avslutar Mikael.

Finspångs kommun har fått stöd från både företag, verksamheter och medborgare:

  • Finspångs Brunnsborrning har skänkt en ansenlig mängd ytdesinfektion och handsprit.
  • Gränges har skänkt cirka 2000 munskydd.
  • Andritz i Norrköping har skänkt flera hundra special-munskydd.
  • Curt Nicolin Gymnasiet och Daglig verksamhet Medley gruppen skänkte egentillverkade skyddsvisir.
  • Flera enskilda medborgare som lämnat små, men betydande mängder med handsprit, munskydd samt hjälpt till med att tillverka visir.

Kontakt

Maria Samson
Kommunikations- och digitaliseringschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG