Språk/Language

Finspångs kommuns vård- och omsorgsarbete mot covid-19

Det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19 är en smitta som påverkar hela samhället och därmed även Finspångs kommuns verksamheter. Statistik från andra länder visar att smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden.

Nurse measuring blood pressure on senior woman, a medical test

Finspångs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar aktivt för att våra verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. De senaste veckorna har vi arbetat intensivt för att minimera risken för smittspridning och säkerställa att alla som behöver fortsätter att få sina nödvändiga insatser. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera Covid-19 om sjukdomen drabbar dig som brukare eller patient.

Vi förstår att den aktuella situationen innebär en påfrestning för dig och dina anhöriga och vi gör allt vi kan för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt. Vi hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till en mer normal vardag.

Hembesöksteam – en förlängd arm av jourmottagningen

Region Östergötland har startat upp ett hembesöksteam i Finspångs kommun. Hembesöksteamet syfte är att vara en förlängd arm av jourmottagningen i kommunen. Det innebär att vi tryggt kan bedöma våra sköraste patienter, som inte kan ta sig till vårdcentralen, i hemmet istället. Hembesöken gäller i första hand patienter med akuta luftvägsbesvär.

Det tillfälligt insatta hemgångsteamet kommer bidra till en snabbare bedömning av misstänkta fall och rätt vård kan sättas in tidigare.

Smitta omfattas av patientsekretessen

Observera att smitta omfattas av patientsekretessen. Finspångs kommun uttalar sig inte om våra brukares eller patienter hälsotillstånd. Grunden är därför att brukaren eller patienten själv ska informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

Har du frågor?

Vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kommer att bli påverkad.

Finspångs kommun har samlat en sida med vanliga frågor med svar. Hittar du inte det svaret du söker är du välkommen att höra av dig till ansvarig enhetschef.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång