Språk/Language

Finspång uppmärksammar Internationella kvinnodagen

8 mars varje år infaller Internationella kvinnodagen och är till för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation, världen över.

illustration jämställdhetsmål agenda 2030

Finspångs kommun vill bidra till ett bättre samhälle och bli en jämställd arbetsplats och anser därför att det är viktigt att engagera sig i frågor som berör hela samhället.

Agenda 2030 – Finspång 2030

Finspångs kommun arbetar i linje med Agenda 2030, som antogs av FN 2015, för att uppnå en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i Finspångs kommun samt bidra till en hållbar global utveckling.

Agenda 2030 består av 17 globala mål där ett av dem är jämställdhetsmålet, som innebär ”uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt”.

Sverige lyfts ofta som ett av världens mest jämställda länder, men vi har fortfarande en förbättringsresa framför oss.

Vad vi kan göra på lokal nivå

Finspångs kommun vill bidra med det vi kan på lokal nivå för att förbättra och utveckla samhället. Vårt fokus ligger på att skapa förutsättningar i samhället och på arbetsplatsen Finspångs kommun för att Finspång ska bli så jämställt som möjligt.

Hög andel kvinnor på ledande nivå

Inom Finspångs kommun är andelen kvinnliga chefer hög. Det finns just nu 58 kvinnliga chefer och 17 manliga. I ledningsgrupp för tjänstemannaorganisationen sitter 2 män och 7 kvinnor.

I Finspång finns det i stället andra utmaningar, som till exempel att få in fler kvinnor på mansdominerade yrken och tvärtom eller att skapa möjligheter för att kvinnor ska kunna kliva in på arbetsmarknaden och jobba heltid.

En vecka för att lyfta kvinnan

För att uppmärksamma kvinnan har Finspångs kommun denna vecka valt att ha en Internationella kvinnovecka på vår Facebook-sida. Under veckan har vi lyft fem kvinnliga ledare inom kommunen och deras tankar kring ledarskap och jämställdhet.

Kvinnorna som medverkar är

  • Berit Martinsson, Kommunfullmäktiges ordförande
  • Kerstin Sjöberg-Axelsson, Sektorchef, vård och omsorg
  • Helén Wallman, HR-chef
  • Maria Samson, Kommunikations- och digitaliseringschef
  • Ulrika Jeansson, Kommunstyrelsens ordförande (publiceras under fredagseftermiddagen på facebooksidan)

Gå gärna in och läs deras kloka tankar kring hur vi ska nå jämställdhetsmålet.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Relaterad information

Läs mer om Agenda 2030 på lokal nivå i Finspång men också på nationell och internationell nivå på följande sidor.