Språk/Language

Fler parkeringsplatser tillgängliga i centrala Finspång

Från och med 1 december 2021 blir 70 nya parkeringsplatser tillgängliga i De Geergaraget i centrala Finspång.

Elbil i parkeringshus

Plan två i De Geergaraget har under hösten rustats upp och från den 1 december blir 70 nya parkeringsplatser tillgängliga för allmänheten att parkera på. Parkeringsgaraget nås från Finsterwaldvägen i centrala Finspång.

- Vi får ofta önskemål om fler centrumnära parkeringsplatser i Finspång och att vi nu kan göra 70 nya parkeringsplatser tillgängliga känns mycket positivt, säger Joakim Joge, trafikingenjör på samhällsplaneringsenheten. Vi tror att parkeringsplatserna i De Geergaraget kommer möta medborgarnas behov av parkering i centrum. Härifrån är det nära till allt ifrån butiker och restauranger till nya vårdcentrum, fortsätter Joakim Joge.

Renovering med fokus på funktion

Upprustningen som skett under hösten har haft fokus på bästa möjliga funktion. Garaget har målats om och parkeringsrutorna har breddats. Man har även installerat ny belysning, rörelsedetektorer och en ny garageport.

Under upprustningen har även två platser gjorts om till laddstationer för elbilar.

- Under höstens upprustning har vi fokuserat på bästa möjliga funktion inför öppningen. Det finns såklart fler förbättringsåtgärder som kan göras och vi har planer att fortsätta upprustningen under 2022, avslutar Joakim Joge.

De Geergaragets öppettider

Öppettiderna för de allmänna ytorna på plan två är:

  • vardagar kl. 6-21
  • helger kl. 6-18

Taxor och parkeringsbiljett

  • 6 kr/tim
  • 80kr/dygn
  • 300kr/månad (ej fast plats)
  • Laddplatserna är reglerade till parkering i högst två timmar med samma taxa som övriga parkeringsplatser.

En parkeringsbiljett löser du antingen i den parkeringsautomat som finns installerad i anslutning till garagets infart, eller så använder du dig av appen Apcoa Flow direkt i din telefon.

Din parkeringsbiljett fungerar också på Lillsjöbäckens, Kalkungsvägens och Stationsområdets parkeringar i mån av plats.

För dig som vill hyra p-plats dygnet runt

Om du har behov av att hyra en parkeringsplats dygnet runt på kan du kontakta Finspångs kommuns fastighetsavdelning.

En p-plats dygnet runt kostar 450 kr/månad, ej fast plats och i mån av plats.

Andra parkeringsmöjligheter

Här kan du hitta mera information om var du kan parkera i Finspång.

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång