Språk/Language

Digital invigning av Vårdcentrum Finspång

Nu är vården igång på Vårdcentrum Finspång, en pionjär för framtidens Nära vård och huset är invigt. Se invigningen och glimtar från verksam­heterna i huset.

Här kan du att se en film från invigningen och rundvandringen i huset

På nya Vårdcentrum Finspång är vården samlad under ett och samma tak och i början av december öppnade alla verksamheter. Från invigningen som var torsdag 14 januari får du se vårdcentralen, mottagnings­hotellet, rehabiliterings­medicinska avdelningen och slutenvården för inneliggande patienter. Självbetjäningen i receptionen är ett av många exempel på nya lösningar som förenklar för patienterna.

I vårdcentrum finns Finspångs kommuns korttidsboendet där möjlighet ges till återhämtning, rehabilitering samt möjlighet att utreda om personer har särskilda behov. I samband med flytten bytte enheten namn till ”Finspångs kommuns korttidsavdelning”.

Digital rundvandring och invigning

Invigningen var torsdag 14 januari, klockan 14 och i filmen ovan kan du se invigningen och en kort film om verksamheterna i huset.

  • Invigning med Kaisa Karro regionråd Region Östergötland
  • Berit Martinsson, kommunfullmäktiges ordförande Finspång
  • Krister Björkegren, regiondirektör Region Östergötland
  • Jessica Frisk, vårddirektör Region Östergötland
  • Digital rundvandring – med stopp hos några av verksamheterna i huset som berättar om Vårdcentrum Finspång.
Kollage med bild på Finspångs vårdcentrum.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång