Språk/Language

Förbud mot att servera alkohol efter kl. 20.00 förlängs till 28 februari

Den 24 december 2020 infördes nya skärpta regler för restaurangbesök och servering av alkoholhaltiga drycker efter 20.00.

Texten uppdaterades den 15 februari 2021.

Det innebär att ett tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker gäller från klockan 20.00 istället för från klockan 22.00. Serveringsförbudet gäller mellan klockan 20.00 och 11.00 och förlängs till 28 februari 2021. Därefter ska förbud mot att servera alkohol efter klockan 22.00 åter gälla till och med den 11 april 2021. Regeringskansliet informerar om att förbudet om alkoholservering efter klockan 22.00 föreslås att därefter förlängas.

Mellan de tidpunkter som serveringsförbudet gäller är det inte tillåtet att servera de alkoholdrycker som omfattas av serveringstillståndet.

Förbudet gäller inte på servering på sådana särskilda boenden som avses i 8 kap. 1 b § alkohollagen (2010:1622), inte heller för rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

I praktiken innebär det att alkoholhaltiga drycker som omfattas av serveringstillståndet får serveras mellan klockan 11.00 och 20.00 under perioden den 24 december 2020 till och med den 28 februari 2021. Det innebär att serveringsstället måste utrymmas, det vill säga tömmas på gäster, senast klockan 20.30.

Möjlighet att öppna efter klockan 21.00 utan alkoholservering

För den som önskar finns möjligheten att öppna verksamheten igen från klockan 21.00 utan alkoholförsäljning. Det går bra att servera mat och alkoholfria drycker samt lättöl och folköl efter klockan 21.00.

Hör av dig till oss om du vill öppna verksamheten igen

Att öppna upp verksamheten igen innebär en avvikelse från det som är angivet i det gällande serveringstillståndet. Därför måste förändringen anmälas till kommunen – det gör du enkelt genom att skicka ett mejl till alk@motala.se där du beskriver hur din verksamhet kommer att hålla öppet samt hur verksamheten kommer att bedrivas, till exempel hur servering kommer att ske.

Ytterligare information om förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Sedan den 20 november 2020 gäller begränsningar att servera alkohol enligt förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Mellan klockan 22.00 och klockan 11.00 gäller förbud mot sådan servering av alkohol som omfattas av alkohollagen (2010:1622), till exempel spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.

Regeringen har genom en ändring i 3 § förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol beslutat att servering av alkohol som omfattas av alkohollagen (2010:1622), är förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Syftet med ändringen är att förhindra smittspridning av covid-19.

De tillfälliga reglerna innebär att alkoholservering får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 20.00 fram till och med den 28 februari 2021. Mellan den 1 mars 2021 till och med den 11 april 2021 ska alkoholservering tidigast påbörjas klockan 11.00 och avslutas senast klockan 22.00. Lokalen ska vara tömd 30 min efter serveringstidens slut.

Frågor om det tillfälliga förbudet

Har du frågor som handlar om serveringstider eller serveringstillstånd är du är du välkommen att kontakta Motala Kommuns alkohol- och tokbaksenheten*.

Alkohol- och tobaksenheten, Motala kommun
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: alk@motala.se

*Sedan 1 mars 2016 ingår Finspång i en kommunsamverkan tillsammans med Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs.

Du kan också läsa mer om serveringstillstånd på Motala kommuns webbplats.

information covid-19

Kontakt

Catharina Stenhammar
Alkoholdelegat
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång