Språk/Language

Förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Förordningen om ny tidsbegränsning för alkoholservering träder i kraft från och med idag 20 november 2020 och gäller till slutet av februari 2021.

De tillfälliga reglerna innebär att alkoholservering ska påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas klockan 22.00. Lokalen ska vara tömd 30 min efter serveringstidens slut.

Undantag görs för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

Syftet med de tillfälliga reglerna är att bromsa smittspridningen ytterligare då Regeringens bedömning är de lokalt allmänna råden (skärpta råd) inte följs i den utsträckning som är nödvändigt för att bryta smittspridningen.

Läs mer om Förordningen Regeringskansliets webbplats.

Frågor om det tillfälliga förbudet

Har du frågor som handlar om serveringstider eller serveringstillstånd är du är du välkommen att Motala Kommuns alkohol- och tokbaksenhet*.

Du kan också läsa mer om serveringstillstånd på Motala kommuns webbplats.

Alkohol- och tobaksenheten, Motala kommun

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: alk@motala.se

*Sedan 1 mars 2016 ingår Finspång i en kommunsamverkan tillsammans med Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs.

information covid-19

Kontakt

Catharina Stenhammar
Alkoholdelegat
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång