Språk/Language

Fortsatt besöks­förbud inom­hus på särskilda boenden

Finspångs kommun inväntar gemensamma rekommenda­tioner från Region Östergötland och avvaktar tills vidare med inom­hus­besök på särskilda boenden, även av personer som kan ha anti­kroppar.

Nyligen uttalade Socialstyrelsen att personer med antikroppar mot corona kan besöka närstående inomhus på ett äldreboende. I Finspångs kommun gäller dock fortsatt besöksförbud inomhus på de särskilda boendena i kommunen. Det är också rekommendationen från Region Östergötlands regionala sjukvårdsledning.

Det finns dock möjligheter till bokade utomhusbesök. Läs mer i tidigare nyhet.

Avvaktar gemensamma rekommendationer

-Finspångs kommun avvaktar nya gemensamma rekommendationer i länet där avsikten är att ge möjlighet för säkra besök i ett större perspektiv. Det handlar om allt från att stanna hemma när man är sjuk till att vara noga med handhygienen och hålla avstånd. Enbart antikroppar innebär inte trygghet vid besök på äldreboenden, det är bara en liten del i en helhet, säger Maria Frisäter som är verksamhetschef inom sektor vård och omsorg i Finspångs kommun.

Maria Frisäter, verksamhetschef inom sektor vård och omsorg i Finspångs kommun.

Maria Frisäter, verksamhetschef inom sektor vård och omsorg. Foto Robert Davidsson

Fortfarande oklarheter om tester

Sjukvårdsledningen i Östergötland påtalar att det fortfarande är oklart vilka tester som ska bedömas som tillräckligt tillförlitliga. Det finns tester på marknaden i dag som inte är tillförlitliga och det förekommer falskt positiva svar. Det finns också en osäkerhet om vilken nivå av antikroppar som krävs för att vara immun. För klarhet i denna fråga inväntar Region Östergötland och Finspångs kommun, besked från Folkhälsomyndigheten som ser över vilka tester som ska ses som tillräckliga och hur tester kan användas.

Viktigt att inte stressa fram

-Kommunerna och regionen har fortlöpande möten för att tillsammans komma fram till hur vi ska ställa oss till de allmänna råden. Men för oss är det viktigt att inte stressa fram ett beslut, utan att se vad vi kan göra för att se till att smittspridningen inte ökar, avslutar Maria Frisäter.

Kontakt

Maria Frisäter
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen / myndighetskontoret
Sektor vård och omsorg

0122-858 99
maria.frisater@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG