Språk/Language

Hårt arbete gav resultat

För ett par år sedan fick Finspångs kommun kritik från Arbetsmiljöverket när det gällde arbetssituationen för socialsekreterare på individ och familjeomsorgen, IFO. Nu är dessa brister åtgärdade.

Pappa och dotter på bryggaÅlsjön, RegnaFinspångs kommunÖstergötland

När Arbetsmiljöverket gjorde en granskning av Finspångs kommun under 2015 så fann de ett antal brister i verksamheten när det gällde arbetssituationen för socialsekreterare.

Kris i landet på socialförvaltningarna

Under samma period var det kris på landets olika socialförvaltning då man under flera år haft hög arbetsbelastning, rekryteringssvårigheter och höga kostnader för inhyrd personal.

Omorganisering i Finspångs kommun

Efter att kommunen fått Arbetsmiljöverkets kritik valde Finspångs kommun att göra en omorganisering och inleda ett förbättringsarbete med fokus på långsiktighet och stabilitet.

Denna omorganisation kan man nu börja se fina resultat ifrån. Idag är individ och familjeomsorgen inom sektor social omsorg en stabil organisation som har lättare att rekrytera personal.

-Som verksamhetschef för hela IFO har Linda kunnat ta ett ansvar för hela verksamheten. Detta tillsammans med satsning på gruppchefer som arbetar med nära ledarskap har bidragit till att medarbetarna fått förutsättning att genomföra arbetet på ett bra sätt. Det är mycket positivt att se denna förbättring över tid. Jag vill sända ett stort tack till alla medarbetare och chefer som bidragit till detta, samt till Linda som med sin entusiasm och kunskap har lett detta arbete. Säger Annica Ottosson, socialchef Finspångs kommun.

Kontakt

Linda Ulriksson
IFO chef
Socialomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Annica Ottosson
Socialchef
Sektor social omsorg

0122-850 59
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång