Språk/Language

Hopptornet vid Lotorp tas bort

Hopptornet vid Lotorps badplats har vid tidigare besiktigningar visat stora brister. Därför har hopptornet i väntan på utredningens resultat spärrats av och avspärrningsskydd har monterats på tornet. För att värna om badgästernas säkerhet och för att undvika att en olycka skulle kunna ske behöver nu tornet rivas och tas bort den 30 juni.

Hopptorn vid badplatsen i Lotorp.

I maj 2022 beslutade Finspångs kommun att stänga hopptornen vid Lotorpsbadet och Bönnernbadet då genomförda besiktningar visade att båda hopptornen hade stora brister. Båda hopptornen stängdes och spärrades av i väntan på utredning. Utredningen pågår just nu och kommer att visa om det finns någon möjlighet att restaurera hopptornen.

Av säkerhetsskäl kommer Lotorps hopptorn att rivas och tas bort innan utredningen är klar. Hopptornet vid Bönnern är fortsatt avstängt i väntan på att utredningen ska bli klar, då det är möjligt utifrån säkerhetsaspekten.

Hopptornet vid Lotorpsbadet rivs 30 juni

Då avstängningen av hopptornet inte respekteras utan vid upprepade tillfällen har blivit utsatt för skadegörelse har kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson beslutat att hopptornet vid Lotorpsbadet ska rivas – för att undvika att en eventuell olycka skulle kunna ske.

- Våra badgästers säkerhet är vår första prioritet och skadegörelsen bidrar till ökad risk för olyckor. Badgäster kommer till badplatsen och förstår inte att hopptornet är avstängt på grund av skadegörelsen där avspärrningar och monterade skydd plockats ner. Därför måste vi ta beslutet att riva hopptornet vid Lotorp innan att utredningen är klar, säger Ann-Christin Ahl Vallgren, tf. kommundirektör

Hopptornet vid Lotorpsbadet kommer därför att rivas 30 juni och arbete startar klockan 7 på morgonen och beräknas ta en dag. Under tiden arbetet med att riva tornet pågår är badplatsen helt avstängd och Finspångs kommun hänvisar badgästerna till andra badplatser den 30 juni.

Hopptornet vid Bönnern fortfarande avstängt

Utredningen som ska visa vilka åtgärder som behövs för att restaurera tornet vid Bönnern pågår, vilket innebär att tornet vid Bönnern fortfarande är avstängt.

- Konstruktionen är sliten och skyddsutrustningen på hopptornet håller inte dagens skyddskrav. Därför är det viktigt att utredningen blir ordentligt genomförd så att vi får en tydlig bild av de åtgärder som behöver göras, i förhoppning om att kunna restaurera tornet vid Bönnern, säger Patrik Eriksson, fastighetschef.

Hopptornet vid Bönnern är avstängt under hela badsäsongen 2022 och kan behållas i väntan på utredningen då avspärrningen respekteras. Stegar är helt borttagna och det finns skyltar på badplatsen som talar om att hopptornet är avstängt på grund av säkerhetsrisk.

Det är ytterst viktigt att du som besöker badplatsen respekterar avstängningen och inte klättrar upp i hopptornet – för din egen säkerhets skull. Finspångs kommun uppmuntrar tacksamt föräldrar att prata med sina ungdomar och förklara varför det är viktigt att följa Finspångs kommuns beslut om att hopptornet inte får användas av säkerhetsskäl.

Frågor och svar

Varför river kommunen hopptornet vid Lotorp?

Avstängningen vid tornet respekteras inte och utsätts för återkommande skadegörelse, därför har Finspångs kommun beslutat att riva hopptornet vid Lotorpsbadet – för att värna om våra badgästers säkerhet och för att undvika att en eventuell olycka kan ske.

Varför kommer informationen så nära inpå?

Eftersom vi har haft återkommande problematik med att skyltar och avspärrningar har tagits bort, både på området och tornet, av besökare så har Finspångs kommun valt att gå ut med informationen så nära inpå som möjligt. För att inte uppmuntra ytterligare och för att undvika att en eventuell olycka skulle kunna ske.

Varför river Finspångs kommun inte båda hopptornen?

Finspångs kommun hoppas på att utredningen som pågår ska visa att det finns möjlighet att rädda och renovera hopptornen och beslut kommer att fattas efter att utredning är klar.

När ska hopptornet vid Lotorpsbadet rivas?

Hopptornet vid Lotorpsbadet kommer att rivas och tas bort den 30 juni och arbete beräknas att ta en dag. Under tiden arbetet med att riva tornet pågår är badplatsen helt avstängd och Finspångs kommun hänvisar våra badgäster till någon av våra andra badplatser.

Vänligen respektera att badplatsen är avstängd medan rivningsarbetet utförs – för din egen säkerhets skull.

Vad händer sen, kommer kommunen installera ett nytt hopptorn i Lotorp?

Beslut kommer att fattas efter att utredningen är klar för båda hopptornen. I dagsläget finns det inget beslut på att installera ett nytt hopptorn.

Varför stänger ni av hopptornen under sommaren, varför har ni inte renoverat tidigare?

Besiktningarna av hopptornen blev klara under våren 2022. Nu pågår en utredning för att undersöka om det finns någon möjlighet att behålla hopptornen. Lotorps hopptorn kommer att rivas innan utredningen är klar av säkerhetsskäl och hopptornet vid Bönnern är fortsatt avstängt i väntan på att utredningen ska bli klar.

Finspångs kommun förstår att det känns tråkigt att inte kunna nyttja hopptornen under sommaren men badgästernas säkerhet går alltid först.

Vad innebär det för mig som besöker badplatsen/platserna?

Det betyder att du inte får använda eller klättra upp i hopptornen.

Kommer våra barn att bli skadade?

Det är inte farligt att bada på badplatserna så länge man inte vistas i/på det avspärrade hopptornet. Prata gärna med ditt/dina barn och ungdomar och förklara varför det är viktigt att följa beslutet om att hopptornen inte får användas.

Det är också viktigt att respektera avstängningen av hela Lotorpsbadet medan rivningen av hopptornet pågår. Besök gärna någon av våra andra badplatser.

Kontakt

Ann-Christin Ahl Vallgren
Ekonomichef
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-854 23
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Patrik Eriksson
Fastighetschef
Fastighetsavdelning

0122-853 91
patrik.eriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång