Språk/Language

IVO granskar journaler

Betaren i Finspång är ett av drygt 90 särskilda boenden i landet som Inspektionen för vård och omsorg kommer granska vidare.

Händer med en penna över papper.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en tillsyn av förutsättningar för individuell vård och behandling på landets 1700 särskilda boenden för äldre. Utifrån resultatet kommer IVO att nu gå vidare med en fördjupad granskning av cirka 90 särskilda boenden.

Ett av dessa är Betarens boende i Finspång där IVO kommer begära in patientjournaler för smittade och avlidna under perioden februari till juni 2020. Man kommer också att genomföra intervjuer med ansvariga sjuksköterskor vid de boenden som granskas.

-Jag välkomnar IVO:s granskning. Det är bra så att vi kan gå vidare och bli bättre, säger Åsa Karlsson som är chef på sektor vård och omsorg i Finspångs kommun.

-De kommuner som IVO nu granskar vidare är utifrån olika kriterier, bland annat kommuner och boenden där det dött mellan 11 och 50 personer eller fler. I Finspång ligger vi i underkant på det här spannet. Vi har sex särskilda boenden och ett korttidsboende, så dödstalen gäller alla boenden, berättar Åsa Karlsson.

Arbetet påbörjas nu och fortgår under sommaren och en bit in på hösten. När fördjupningen är klar ska resultatet sammanställas och analyseras.

-Vi inväntar IVO:s svar och ser det som ett led i att ständigt förbättra våra verksamheter, avslutar Åsa Karlsson

Åtgärder som Finspångs kommun vidtagit

  • Nära samverkan med smittskydd och utbildat kommunens medarbetare i ”hygiendirektiv Coronavirus”.
  • Säkerställt tillgång på skyddsutrustning och implementerat rutin handhavande.
  • Provtagningsrutiner utvecklas och förändras i samverkan Region Östergötland.
  • infört besöksförbud på särskilda boenden.
  • Öppnat korttidsboende Bönnern för Covid-19 smittade.
  • Infört nolltolerans för att komma till arbetet med symtom.

Kontakt

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång