Språk/Language

Kommunens idrottshallar öppnar upp från 21 juni

Måndag 21 juni öppnar Finspångs kommuns idrottshallar och är bokningsbara för all verksamhet, i enlighet med pandemilagen.

Informationsbild för covid-19. En vit cirkel med ett i mot en orange bakgrund.

Kommunens idrottshallar, som varit stängda för besök på grund av covid-19 och för att minska smittspridningen, öppnar och är bokningsbara för all verksamhet från och med 21 juni 2021.

Följ restriktionerna

Alla, föreningar som privatpersoner, som bokar och nyttjar kommunens idrottshallar har ansvar för att vara uppdaterad och följa de restriktioner och allmänna råd som gäller för att förhindra smittspridning av covid-19.

Aktuell information finns hos Folkhälsomyndigheten:

Beslutet är tagit av kommunstyrelsen ordförande utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens anpassningar av smittskyddsåtgärder.

Kontakt

Lizzie Örn Sagrelius
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång