Språk/Language

Möjlighet till undervisning på distans för högstadie­skolor

Regeringen har meddelat att de vill ge grundskolornas huvudmän större möjlighet att besluta över fjärr- och distansundervisning i högstadiet från och med måndag 11 januari.

Lärare vid dator.

Regeringen planerar en ändring i en förordning som ger kommuner och privata skolhuvud­män större möjlighet att införa fjärr- och distansundervisning om det behövs. Förordningen är planerad att träda i kraft måndag 11 januari.

Högstadiet startar med ordinarie undervisning

Finspångs kommun välkomnar eleverna tillbaka enligt ordinarie verksamhet men följer utvecklingen kring den kommande möjligheten. I praktiken betyder det att det blir lättare för kommunen att införa fjärr- och distansundervisning i högstadiet om det skulle vara nöd­vändigt. Kommuner och privata huvudmän, kan från och med måndag 11 januari besluta att exempelvis vissa lektioner ska utföras på distans. Det kan också handla om att klasserna på ett högstadium turas om att vara i skolan för att minska trängseln – både i skolan och kollektiv­trafiken.

Skolan är viktig

Förändringen i förordning gör att villkoren för högstadiet nu blir lika de som gäller för gymnasiet.

–Från och med måndag ger regeringen grundskolans huvudmän bättre förutsättningar att hålla högstadiet öppet utan att riskera trängsel i skolan eller i kollektivtrafiken. De får nu möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning så att alla elever inte behöver vara i skolan samtidigt. Detta är ytterligare ett verktyg för att hindra smittspridningen, säger utbildnings­minister Anna Ekström i ett uttalande.

Regeringen påminner dock om att skollagen anger att eleverna i första hand ska vara i skolan – så kallad närundervisning. Det är den form av undervisning som är bäst.

Vårterminen för grundskolorna i Finspång startar 8 januari med ordinarie undervisning. Regeringens beslut innebär ingen omedelbar förändring. Däremot ger det kommunen större möjligheter att införa fjärr- och distansundervisning om det skulle behövas.

–Det är bra att Regeringen ger möjlighet till fjärr- och distansundervisning, men det är viktigt att veta att det är ett beslut som i så fall fattas när det är nödvändigt och alla andra åtgärder är genomförda. Just nu arbetar vi med ytterligare åtgärder för att glesa ut. I första hand arbetar vi för att skolundervisningen sker enligt ordinarie verksamhet under säkra former, säger utbildnings­chef Anders Pantzar.

Den nya förordningen omfattar inte grundsärskolan och specialskolan.

Kontakt

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång