Språk/Language

Nationella restriktioner och råd

Från och med 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De lokala restriktionerna ersätts av nationella, vilket betyder att alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

De skärpta nationella allmänna råden gäller från 14 december, över storhelgerna och tillsvidare. Fram till 14 december gäller fortfarande de skärpta lokala allmänna råden.

Begränsa ditt umgänge till en mindre krets under storhelgerna

Jul- och nyårshelgerna är vanligtvis en tid då vi ökar vårt umgänge och träffar många. För att minska spridningen av covid-19 måste antalet kontakter mellan människor begränsas under storhelgerna. Regeringen understryker att alla ska avstå ifrån större sociala sammanhang och sätter taket vid åtta personer. Håll avstånd, träffas utomhus eller digitalt och begränsa dina nya kontakter. Ju färre som samlas desto bättre. Det är också viktigt att undvika aktiviteter och miljöer som innebär ökad risk för smitta, till exempel alla situationer där trängsel kan uppstå.

Res säkert

Folkhälsomyndigheten avråder inte från resor men uppmanar till att planera så att din resa kan genomföras på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, utöver den mindre krets som du umgås nära med. Du bör också säkerställa att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19. I första hand bör du undvika kollektivtrafik och välja andra sätt att transportera dig, som att gå, cykla eller ta egen bil. Undvik framför allt avgångar med trängsel och onödiga resor med kollektivtrafik.

Försök jobba hemifrån om det går

Regeringen vill att ännu fler ska arbeta från hemmet. Den som har möjlighet bör arbeta hemifrån för att begränsa smittspridningen. Prata med din närmsta chef om du behöver hjälp med att anpassa din arbetsmiljö i hemmet.

Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta

Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk för allvarlig sjukdom. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning säkerställer att möten kan ske på ett säkert sätt. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att säkerställa att den som uppvisar minsta symtom på covid-19 avstår från att träffas.

informationsbild covid-19

Kontakt

Maria Samson
Kommunikations- och digitaliseringschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Johan Malmberg
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång